Загальна політика
 • БЕЗПЕКА - ЗДОРОВ'Я - ДОВКІЛЛЯ – основні принципи діяльності OSTCHEM в галузі охорони праці та захисту навколишнього середовища


  Життя і здоров'я людей, як і оточення, в якому ми всі живемо, – наші найбільші багатства. Стикаючись в своїй роботі з землею, живою природою і базовими потребами людини, OSTCHEM прикладає всі зусилля, щоб в результаті своєї діяльності ці багатства примножувалися, приносили силу і енергію, зберігалися в первісному балансі і різноманітті.

  Будучи одним з провідних підприємств хімічної галузі України, OSTCHEM активно впроваджує на своїх заводах сучасні міжнародні норми у сферах охорони праці, екологічного менеджменту та управління якістю, приводячи всі виробничі процеси до вимог європейських і світових стандартів (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001).


 • Активна позиція OSTCHEM виражається в конкретних і системних діях, вектор яких визначено у комплексі «БЕЗПЕКА - ЗДОРОВ'Я - ДОВКІЛЛЯ». • БЕЗПЕКА

  Всі дії, процеси, матеріали, що використовуються та засоби виробництва, а також готова продукція та її обслуговування повинні бути максимально безпечними в усіх аспектах, наскільки це дозволяє характер продукції та її застосування. Впровадження заходів безпеки усіма можливими способами на підприємствах OSTСНEM, в свою чергу, має позитивний ефект для здоров'я людей і навколишнього середовища. • ЗДОРОВ'Я

  Ми створюємо такі умови на наших підприємствах, при яких зводиться до мінімуму ризик виникнення шкоди здоров'ю наших співробітників, клієнтів, партнерів, людей, які проживають в місцях розташування виробництва. • ДОВКІЛЛЯ

  Підхід OSTCHEM полягає в тому, щоб вплив на навколишнє середовище мав раціональний і позитивний ефект, а негативні екологічні аспекти неухильно знижувалися, компенсувались впровадженням новітніх технологій і методів роботи, а також зростанням професіоналізму і дбайливим ставленням до природи з боку наших співробітників. • Підприємства OSTCHEM регулярно впроваджують програми з покращення рівня безпеки виробництва та охорони праці. Неодмінною умовою роботи OSTCHEM є дотримання норм законодавства та стандартів України.